The Chordopia Chordbook

D# / Eb

x68886x65343x68086xxxx43

386 more voicings in the app.

D#m / Ebm

x68876xxxx42xx1342668876

206 more voicings in the app.

D#7 / Eb7

xx1023xx1323x68686xx102x

544 more voicings in the app.

D#m7 / Ebm7

x64646x68676244322xx1322

372 more voicings in the app.

D#maj7 / Ebmaj7

xx1033xx1333x65333x68786

678 more voicings in the app.

D#sus4 / Ebsus4

x68896x66896xxx344668896

193 more voicings in the app.

D#sus2 / Ebsus2

x68866xx1341x63346xxx866

137 more voicings in the app.

D#5 / Eb5

xx13xxx113xxx11xxxx688xx

62 more voicings in the app.

D#dim / Ebdim

xx1212x64545201212x67575

295 more voicings in the app.

D#aug / Ebaug

xx1003xx100xx65447x6544x

419 more voicings in the app.

D#6 / Eb6

xx1313xx1013311313x11313

515 more voicings in the app.

D#m6 / Ebm6

xx1312x64546211312x11312

282 more voicings in the app.

D#9 / Eb9

xx1021311321x11021x63643

481 more voicings in the app.

D#m9 / Ebm9

211321243322xx3322x14321

231 more voicings in the app.

D#maj9 / Ebmaj9

xx1031311331x63333x11031

383 more voicings in the app.

D#add9 / Ebadd9

xx1041x63343x65363x68066

398 more voicings in the app.

D#madd9 / Ebmadd9

211341x14341111342xx3342

154 more voicings in the app.

D#11 / Eb11

x66666x11121xx112xx66644

452 more voicings in the app.

D#m11 / Ebm11

x64644x64664x44644B9BB99

308 more voicings in the app.

D#madd11 / Ebmadd11

x66876xx1142211142666876

233 more voicings in the app.

D#13 / Eb13

B8B888343543x43543341311

296 more voicings in the app.

D#m13 / Ebm13

x68678668678241311x44546

154 more voicings in the app.

D#mmaj7 / Ebmmaj7

xx1332x68776x64336x11332

355 more voicings in the app.

D#sus2+4 / Ebsus2+4

x66866666866B8889Bx11141

205 more voicings in the app.

D#6/9 / Eb6/9

xx1011311311331311x68068

407 more voicings in the app.

D#m6/9 / Ebm6/9

211311231311111312214311

165 more voicings in the app.

D#m9maj7 / Ebm9maj7

211331111332x14331xx3332

155 more voicings in the app.

D#aug7 / Ebaug7

x65607x21023xx1423x6560x

349 more voicings in the app.

D#aug9 / Ebaug9

x21021343443B89889x23423

204 more voicings in the app.

D#maj7#5 / Ebmaj7#5

x65707x65433xx0003320003

600 more voicings in the app.

D#9maj7#5 / Eb9maj7#5

xx0001x63433x21031x20001

287 more voicings in the app.

D#7sus4 / Eb7sus4

xx1324x68696x1112xx66696

218 more voicings in the app.

D#(b5) / Eb(b5)

x65885xx1243x67045x67085

360 more voicings in the app.

D#mb5 / Ebmb5

x04242xx4242xxx242xx1242

193 more voicings in the app.

D#7b5 / Eb7b5

xx1223x01023301023x65685

416 more voicings in the app.

D#m7b5 / Ebm7b5

x64645xx1222244222x04222

285 more voicings in the app.

D#7b9 / Eb7b9

xx1020x65640x65656x11020

811 more voicings in the app.

D#m7b9 / Ebm7b9

x64640x68670242322B9B9B9

550 more voicings in the app.

D#7#9 / Eb7#9

xx1022344022xxx022x44022

424 more voicings in the app.

D#7#9b5 / Eb7#9b5

x65675x01022304222301022

259 more voicings in the app.

D#7b9b5 / Eb7b9b5

x65655x01020301020001020

564 more voicings in the app.

D#m7b9b5 / Ebm7b9b5

201220x67670204220242222

394 more voicings in the app.

D#7b9#5 / Eb7b9#5

x65600x65657x21020321020

433 more voicings in the app.

D#7#9#5 / Eb7#9#5

324422x24423325422x64603

242 more voicings in the app.

D#9#11 / Eb9#11

x65665311221BABAABx01021

301 more voicings in the app.

D#m9#11 / Ebm9#11

243222211221x44665243242

183 more voicings in the app.

D#7#11b9 / Eb7#11b9

x65655x01020342223x67680

712 more voicings in the app.

D#m7#11b9 / Ebm7#11b9

242222B9B9A9242242x67670

521 more voicings in the app.

D#7#11b9#5 / Eb7#11b9#5

BA99A9765655322223x22223

251 more voicings in the app.

D#maj7#11 / Ebmaj7#11

x65335x67786x65785xx5335

617 more voicings in the app.

Back to chordbook index